Към съдържанието


 
Снимка

Има ли забранени модове?


 • Влезте в профила си за да пишете
393 отговора на тази тема

#1 marescaGG

marescaGG
 • Tанкист
 • 420 Мнения:

Публикувано 04 септември 2015 - 17:28

*
ПОПУЛЯРНО МНЕНИЕ

Има много дискусии за забранени модове и предположения, кои точно са забранени ... а какво ако ви кажа, че забранени модове на Европейския сървър няма (като изкл. ЕСЛ зоната).

 

Ето изявлението от WG:

 

Hello,

in the last months we followed some messages and threads from our players which demand an official announcement from EU Community Team about the game mods. We saw bunch of  long and complex discussions giving personal ideas about which mods are bad, which are good, which needs to be banned or dont need to be banned and which mods gives the user unfair advantages. These ongoing discussions caused a lot of haywire and we wanted to share some details in order to shed a light on our stand about this matter. first of all we would like make things clear about above mentioned matter firstly.

 

This announcement is not about giving the list of banned mods. This announcement is about giving you the idea about what we consider "fair play" in World Of Tanks according to our perspective.

 

[color=rgb(40,40,40);background-color:rgb(243,243,242);]various, numerous mods [/color]can be used to improve your gameplay by personalization and efficacy. Some examples for these mods can be different shaped and colored crosshairs, different sixth sense images instead of a bulb or different and more realistic and powerfull engine/gun sounds. On the other hand, different camo paintings (can only be seen by you), a different garage appereance or even different font for the texts can be good examples. Your game play won't be affected by playing with this mods or without them. If you get one on one with a player with vanilla client, you wouldn't have any changes than user interface or game sounds and these changes will not give you advantage over the player who uses vanilla client.

 

The mods that changes *HOW YOU PLAY THE GAME* are mods that we advise our players to think about using and use with great care. When you use the mods that provides you informatin outside your view range and basically telling what to do or when to do according to that information that mod provides, you will be already on the other side of the line you shouldn't cross. If you get one on one with a player with vanilla client you will have a clear advantage over that player by using the information that they cannot obtain and using these information to decide what to do and when to do in battle. These information, even they are based on guesses, can give you very detailed information normally you shouldn't have. In that case the situations becomes more than playing the game into the playing with your mods and pushing the real game into the background.

 

It is your responsibility as a player to install a mod and control excatly what that mod does. mods which didn't installed properly (or not compatible) can cause delays, lags or crashes in your game. Some mods can do data mining for your critical information stored on your computer and can affect your system negatively. Shortly, If a mod/add on is very effective and changes your game play, our advise to you, use your common sense and delete/uninstall the mod/add on.

 

Best regards.

 

EU community team.

 

Превод:

 

Здравейте,

през изминалия месец следяхме за съобщения и теми от наши играчи, които изискват официално изявление от "Съпорта на Европейската общност" за модовете в играта. Видяхме куп дълги и сложни дискусии, в които се предполагаше кои модове са забранени и кои са разрешени, които от тях трябва да бъдат наказвани с БАН, кои не и кои от тях дават на играча предимство спрямо другите. Тези дискусии причиниха много суматоха и ние решихме да споделим някои детайли, за да хвърлим светлина върху нашата позиция по този въпрос. Първо искаме да стане ясно горе споменатото.

 

Това изявление не е за това да дадем списък със забранените модове в играта. Това извление е направено, за да разберете какво смятаме за "fair play" във World Of Tanks според нашата гледна точка.


Много и различни модове могат да бъдат използвани, за да променят вашия "геймплей" с персонализация и ефикасност (нямам си на идея как по друг начин да преведа това изречение). Примери за това могат да бъдат прицелите с различен цвят и форма, различни лампички за 6-то чувство или различни, по-реалистични и мощни звуци на изстрелите/двигателите. От друга страна, различните цветове на камуфлажа (които могат да бъдат видени само от вас), различен гараж или даже различен цвят на съобщенията могат да бъдат добри примери. Вашият "геймплей" няма да бъде засегнат от играенето с такива модове или без тях. Ако се противопоставите 1в1 на играч с чист клиент, то вие няма да имате никакви промени, освен интерфейса на играта или звуците в играта и тези промени няма да ви дадат предимство срещу играч с чист клиент. 

 

Модовете, които променят НАЧИНА ВИ НА ИГРА са модове, които съветваме нашите играчи да си помислят добре преди да ги инсталират и да ги използват много внимателно.  Когато използвате мод, който ви дава информация извън полезрението ви и всъщност да ви казва какво да правите или кога да го правите, имайки предвид информацията, която модът ви предоставя, то тогава вече ще бъдете от другата страна на границата, която не трябва да прекрачвате. Ако се изправите 1в1 срещу играч с чист клиент, то вие ще имате ясно предимство над този играч, използвайки информация, която те не могат да получат и използвайки тази информация да решавате какво да правите и кога да го правите в битка. Даже такъв тип информация е базиран на предположения, може да ви даде много детайлна информация, която по принцип не трябва да имате. В този случай ситуацията се превръща повече от играене на играта в играене с модовете и оставнето на "истинския геймплей" на заден план.

 

Ваша е отговорността като играч да инсталирате модове и да контролирате какво точно правят те. Модове, които не се инсталираха правилно (или не са съвместими) може да доведат до забавяния, лагове или изхвърляне от играта. Някои модове могат да претърсят компютъра ви за критична(важна) информация и да повлияят зле на операционната ви система. На кратко, ако модът е много ефективен и променя вашият геймплей, то нашият съвет към вас е да използвате здравия си разум и да изтриете/деинсталирате мода.

 

С най-добри пожелания,

 

Екипът на Европейската общност.


 • 11

Публикувано изображение


 
 

#2 PepsteraBG

PepsteraBG

  Паразит

 • Танкист
 • 750 Мнения:

Публикувано 04 септември 2015 - 17:32

Браво за положения труд при превода!  :)


 • 1

[color=rgb(0,0,0);]► Everybody who plays better than me is a cheater.[/color][color=rgb(0,0,0);font-size:20px;]► Everybody who plays worse than me is a noob.[/color][color=rgb(0,0,0);]► Everybody who agrees with me is my friend[/color][color=rgb(0,0,0);].[/color]  :Smile_trollface-3:

Публикувано изображение


#3 GrimmReaperBG

GrimmReaperBG

  Reaper

 • Администратор
 • 7441 Мнения:

Публикувано 04 септември 2015 - 17:46

Малко като тролско може да прозвчи мнението, което ще изкажа, но това изявление дори не е с декларативен характер. Докато тука не се появи все едно не съществува: http://forum.worldof...nks-game-rules/ . От друга страна, в същите правила има един ред, който е нарушение на безброй търговски директиви в ЕУ : " [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,242);]1.04. Wargaming.net may suspend, terminate, modify, or delete accounts at any time for any reason or for no reason, with or without notice to the owner of the account. Accounts terminated by Wargaming.net for any type of abuse, including without limitation a violation of these rules or the EULA, will not be reactivated for any reason. For purposes of explanation and not limitation, most account suspensions, terminations and/or deletions are the result of violations of these rules, the End-User License Agreement (EULA), or other Wargaming.net policy. Players may cancel any account registered to themselves at any time by following the instructions on the Website. Wargaming.net may stop offering and/or supporting any service at any time."[/color]

В кратце значи, че и без причина могат да ти унищожат акаунта. Какви биха били реалните последици от такова действие обаче може да се каже чак след провеждането до законен край на съдебен процес.

До тука с трола.

Евалата Мареска, за добрия превод. Според мен всеки играч, който има претенциите да е играч не би трябвало да прибягва до крайности като чийтове :) И все пак, както и за много други забранени неща съм на мнение, че даден порок не се лекува със забрани. Винаги когато се замисля по въпроса стигам до една велика мисъл " Prohibition didn't work in the Garden of Eden. Adam ate the apple" :)


 • 0

[color=rgb(51,51,51);][font="Verdana;"]Тържеството на разума се състои в това да живееш в мир с тези, които нямат разум.[/color][/font]

Публикувано изображение


#4 marescaGG

marescaGG
 • Tанкист
 • 420 Мнения:

Публикувано 04 септември 2015 - 17:59

Малко като тролско може да прозвчи мнението, което ще изкажа, но това изявление дори не е с декларативен характер. Докато тука не се появи все едно не съществува: http://forum.worldof...nks-game-rules/ . От друга страна, в същите правила има един ред, който е нарушение на безброй търговски директиви в ЕУ : " [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,242);]1.04. Wargaming.net may suspend, terminate, modify, or delete accounts at any time for any reason or for no reason, with or without notice to the owner of the account. Accounts terminated by Wargaming.net for any type of abuse, including without limitation a violation of these rules or the EULA, will not be reactivated for any reason. For purposes of explanation and not limitation, most account suspensions, terminations and/or deletions are the result of violations of these rules, the End-User License Agreement (EULA), or other Wargaming.net policy. Players may cancel any account registered to themselves at any time by following the instructions on the Website. Wargaming.net may stop offering and/or supporting any service at any time."[/color]

В кратце значи, че и без причина могат да ти унищожат акаунта. Какви биха били реалните последици от такова действие обаче може да се каже чак след провеждането до законен край на съдебен процес.

До тука с трола.

Евалата Мареска, за добрия превод. Според мен всеки играч, който има претенциите да е играч не би трябвало да прибягва до крайности като чийтове :) И все пак, както и за много други забранени неща съм на мнение, че даден порок не се лекува със забрани. Винаги когато се замисля по въпроса стигам до една велика мисъл " Prohibition didn't work in the Garden of Eden. Adam ate the apple" :)

Ами ...като цяло, според това което прочетох, забранени модове няма (имало само такива, които те препоръчват да не ги инсталирваме) и все пак ако те не наказват за такива модове, то аз бих кикнал всеки един играч от Ангър за такова нещо, според мен просто не е честно някой да играе с чист клиент, а друг пълен с разни модове, които помагат повече от самия му мозък. Според мен, грим, не трябва да се лекува със забрани, а така както направиха в ЕСЛ, направо БАН и толкоз, да видим дали ще ги използват пак тези модове  :D


 • 2

Публикувано изображение


#5 vankolok

vankolok
 • Tанкист
 • 456 Мнения:
 • Клан:ANIML

Публикувано 04 септември 2015 - 18:29

Напълно съм съгласен с това което казва мареската БАН  и това е.


 • 0

Публикувано изображение


#6 GrimmReaperBG

GrimmReaperBG

  Reaper

 • Администратор
 • 7441 Мнения:

Публикувано 04 септември 2015 - 18:32

Ами ...като цяло, според това което прочетох, забранени модове няма (имало само такива, които те препоръчват да не ги инсталирваме) и все пак ако те не наказват за такива модове, то аз бих кикнал всеки един играч от Ангър за такова нещо, според мен просто не е честно някой да играе с чист клиент, а друг пълен с разни модове, които помагат повече от самия му мозък. Според мен, грим, не трябва да се лекува със забрани, а така както направиха в ЕСЛ, направо БАН и толкоз, да видим дали ще ги използват пак тези модове  :D

И аз ще се съглася с теб, но тук вече влизаме в две различни теми: "Какво искат играчите?" и "Какво печели компанията?". Затова и беше първият ми отговор- само вдигат парлама, без реално да предприемат драконови мерки. 


 • 1

[color=rgb(51,51,51);][font="Verdana;"]Тържеството на разума се състои в това да живееш в мир с тези, които нямат разум.[/color][/font]

Публикувано изображение


#7 Herr_Koiott

Herr_Koiott
 • Tанкист
 • 417 Мнения:
 • Клан:JELLY

Публикувано 05 септември 2015 - 00:42

[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,242);]На кратко, ако модът е много ефективен и променя вашият геймплей, то нашият съвет към вас е да използвате здравия си разум и да изтриете/деинсталирате мода.[/color]

Кликирите да трият ХВМ :D


 • 0

Публикувано изображение


#8 miaz74

miaz74

  Art(y) of Jedi

 • Танкиcт
 • 1131 Мнения:
 • Клан:-BSA-

Публикувано 05 септември 2015 - 06:12

То пък добрите кликъри по ХVM се ориентират по кой да стрелят .......
 • 0

Публикувано изображение


#9 ELMAtAd0R

ELMAtAd0R
 • Танкиcт
 • 2977 Мнения:

Публикувано 05 септември 2015 - 08:21

То пък добрите кликъри по ХVM се ориентират по кой да стрелят .......

Проблема никога не са били добрите артилеристи, защото от тях все пак се очаква да окажат огромно влияние, но виж, онези безмозъчни създания, които само с арти могат да се доближат до 50% победи, там е проблема. Направи си труда един ден след всяка битка да преглеждаш профилите на играчите с арти и ще видиш, че поне половината са с 46-48% победи, а с артилериите вадят по 51-52.... 

 

Иначе написаното от УГ ми се струва супер глупаво, ама какво да се прави, всички сме част от цирка:

Публикувано изображение


Този пост е редактиран от ELMAtAd0R: 05 септември 2015 - 08:27

 • 0

[color=#ff0000;][font="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;background-color:rgb(250,250,250);"]Our nation is Liverpool, our language is football[/color][/font]

Фактът, че медузата е оцеляла без мозък над 700 млн.години, дава надежда на много хора.

Публикувано изображение

 


#10 M1L3N

M1L3N
 • Tанкист
 • 255 Мнения:

Публикувано 05 септември 2015 - 08:39

Още ли им обръщате внимание на тия копипейстъри от WG?


 • 0

#11 miaz74

miaz74

  Art(y) of Jedi

 • Танкиcт
 • 1131 Мнения:
 • Клан:-BSA-

Публикувано 05 септември 2015 - 09:25

Проблема никога не са били добрите артилеристи, защото от тях все пак се очаква да окажат огромно влияние, но виж, онези безмозъчни създания, които само с арти могат да се доближат до 50% победи, там е проблема. Направи си труда един ден след всяка битка да преглеждаш профилите на играчите с арти и ще видиш, че поне половината са с 46-48% победи, а с артилериите вадят по 51-52....

А, не мислиш ли че е от намаляване ролята на артито в играта? Когато въпросните домати играят с танк са в тежест на отбора, а когато са с арти поне не пречът отбора да победи. Това си е само моя теория де :)
 • 0

Публикувано изображение


#12 АРМАТА

АРМАТА
 • Танкиcт
 • 1085 Мнения:

Публикувано 05 септември 2015 - 09:47

Напълно съм съгласен с това което казва мареската БАН  и това е.....

 

.... и сами ще се прецакат в дългосрочен план.

 

Както вече бях казвал, вместо да "забраняват", по-добре е да "разрешат", т.е. да не забраняват нищо ! И няма какво някои да мрънкат - "ама аз играя "чисто", без мод, а оня с мода им предимство". Ами да си сложат мода и да тушират "предимството".... кой им е виновен, че нямали модове ... ами да имат!


 • 0
[font="'trebuchet ms', helvetica, sans-serif;"]"Моето време и аз не съответстваме един на друг." , Артур Шопенхауер[/font]

#13 АРМАТА

АРМАТА
 • Танкиcт
 • 1085 Мнения:

Публикувано 05 септември 2015 - 09:51

А, не мислиш ли че е от намаляване ролята на артито в играта?

 

Къде го видя това "намаляване на ролята" на артилерията? Никакво намаление не виждам, а даже точно обратното. Редно ли е в битка 5-о - 6-о ниво, да има по 3 артилерии? Ами това създава тотален дисбаланс в играта. В битки до 6-о ниво включително, трябва да има максимум 1 артилерия, в битка 7-8-о ниво - максимум 2, и чак на 9-10 ниво да има по 3.


 • 0
[font="'trebuchet ms', helvetica, sans-serif;"]"Моето време и аз не съответстваме един на друг." , Артур Шопенхауер[/font]

#14 SeekerR

SeekerR

  Таралеж

 • Танкиcт
 • 4654 Мнения:
 • Клан:BRAV3

Публикувано 05 септември 2015 - 09:53

Къде го видя това "намаляване на ролята" на артилерията? Никакво намаление не виждам, а даже точно обратното. Редно ли е в битка 5-о - 6-о ниво, да има по 3 артилерии? Ами това създава тотален дисбаланс в играта. В битки до 6-о ниво включително, трябва да има максимум 1 артилерия, в битка 7-8-о ниво - максимум 2, и чак на 9-10 ниво да има по 3.

Не виждаш, защото (предполагам) не си играл арти преди големия нърф.

В момента за мен артито не е фактор и много рядко му обръщам внимание. Даже почти не се пазя, освен ако не е син или лилав разбира се.


Този пост е редактиран от SeekerR: 05 септември 2015 - 09:56

 • 0

#15 Havelock

Havelock
 • Танкиcт
 • 4331 Мнения:

Публикувано 05 септември 2015 - 09:54

Направи си труда един ден след всяка битка да преглеждаш профилите на играчите с арти и ще видиш, че поне половината са с 46-48% победи, а с артилериите вадят по 51-52.... 

 

От преглед на колко профила си направил тази извадка? :huh: 

Аз мисля, че е точно обратното, що се отнася до средностатистически играчи - артилериите им свалят процента. 


 • 0
Тo meet girl in park is good, but to park meat in girl is better
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни